швейцарские субтропики: одна на парапете. В лучах предзакатного солнца

 
Слайд-шоу